Wealth Doll – Búp bê năm mới

wealth-doll-bup-be-nam-moi -kit168.com

Mô hình giấy Wealth Doll - Búp bê năm mới thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8124Xem chi tiết

String Decoration – Fortune

string-decoration-fortune

Mô hình giấy String Decoration - Fortune thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8099Xem chi tiết

Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc)

chinese-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5837Xem chi tiết

The Seven Lucky Gods

the-seven-lucky-gods -kit168.com

Mô hình giấy The Seven Lucky Gods được thiết kế bởi kizuna avenue JP.

Mã số: 5612Xem chi tiết