Great Wall of China – China

great-wall-of-china-china -kit168.com

Mô hình giấy Great Wall of China - China thiết kế bởi Canon.

Tải về

A Chinese Bridge

a-chinese-bridge -kit168.com

Mô hình giấy A Chinese Bridge thiết kế bởi Edward.

Tải về

Temple of Heaven – China

temple-of-heaven-china -kit168.com

Mô hình giấy Temple of Heaven - China thiết kế bởi Canon.

Tải về

Beijing Drum Tower

beijing-drum-tower -kit168.com

Mô hình giấy Beijing Drum Tower thiết kế bởi Stahlhart.

Tải về

Potala Palace – China

potala-palace-china -kit168.com

Mô hình giấy Potala Palace - China thiết kế bởi Canon.

Tải về

Forbidden City – China

forbidden-city-china -kit168.com

Mô hình giấy Forbidden City - China thiết kế bởi Canon.

Tải về

Takarabune

takarabune -kit168.com

Mô hình giấy Takarabune thiết kế bởi Canon.

Tải về

Chinese Phoenix

chinese-phoenix -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Phoenix thiết kế bởi Canon.

Tải về

Wealth Doll – Búp bê năm mới

wealth-doll-bup-be-nam-moi -kit168.com

Mô hình giấy Wealth Doll - Búp bê năm mới thiết kế bởi Canon.

Tải về

String Decoration – Fortune

string-decoration-fortune

Mô hình giấy String Decoration - Fortune thiết kế bởi Canon.

Tải về