Vạn Lý Trường Thành – Trung Quốc

van-ly-truong-thanh-trung-quoc-kit168.com

Mô hình giấy Vạn Lý Trường Thành - Trung Quốc thiết kế bởi Epson.

Mã số: 25561Xem chi tiết

Tây Du Ký

tay-du-ky-kit168.com

Mô hình giấy Tây Du Ký thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24694Xem chi tiết

Great Wall of China – China

great-wall-of-china-china -kit168.com

Mô hình giấy Great Wall of China - China thiết kế bởi Canon.

Mã số: 13390Xem chi tiết

A Chinese Bridge

a-chinese-bridge -kit168.com

Mô hình giấy A Chinese Bridge thiết kế bởi Edward.

Mã số: 13330Xem chi tiết

Temple of Heaven – China

temple-of-heaven-china -kit168.com

Mô hình giấy Temple of Heaven - China thiết kế bởi Canon.

Mã số: 13011Xem chi tiết

Beijing Drum Tower

beijing-drum-tower -kit168.com

Mô hình giấy Beijing Drum Tower thiết kế bởi Stahlhart.

Mã số: 12859Xem chi tiết

Potala Palace – China

potala-palace-china -kit168.com

Mô hình giấy Potala Palace - China thiết kế bởi Canon.

Mã số: 11369Xem chi tiết

Forbidden City – China

forbidden-city-china -kit168.com

Mô hình giấy Forbidden City - China thiết kế bởi Canon.

Mã số: 9801Xem chi tiết

Takarabune

takarabune -kit168.com

Mô hình giấy Takarabune thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8348Xem chi tiết

Chinese Phoenix

chinese-phoenix -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Phoenix thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8271Xem chi tiết