Hộp trái chanh

hop-trai-chanh-kit168.com

Mô hình giấy Hộp trái chanh thiết kế bởi Canon.

Mã số: 26199Xem chi tiết

Rau quả

rau-qua-kit168.com

Mô hình giấy Rau quả thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 25915Xem chi tiết

Hộp trái thơm

hop-trai-thom-kit168.com

Mô hình giấy Hộp trái thơm thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25807Xem chi tiết

Hộp trái dưa hấu

hop-trai-dua-hau-kit168.com

Mô hình giấy Hộp trái dưa hấu thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25734Xem chi tiết

Trái Dưa Hấu

trai-dua-hau -kit168.com

Mô hình giấy Trái Dưa Hấu thiết kế bởi Rob Ives.

Mã số: 16112Xem chi tiết

Food Tent – Natsu Matsuri (Japanese Summer Festival)

food-tent-natsu-matsuri-japanese-summer-festival -kit168.com

Mô hình giấy Food Tent - Natsu Matsuri (Japanese Summer Festival) thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 13671Xem chi tiết

Farm Lot Watermelon

farm-lot-watermelon -kit168.com

Mô hình giấy Farm Lot Watermelon thiết kế bởi Papercraftcity.

Mã số: 13119Xem chi tiết

Gift box

gift-box -kit168.com

Mô hình giấy Gift box thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 9379Xem chi tiết