Thiệp tháp Eiffel

thiep-thap-eiffel-kit168.com

Mô hình giấy Thiệp tháp Eiffel thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25846Xem chi tiết

Big Ben Mini – Anh

big-ben-mini-anh-kit168.com

Mô hình giấy Big Ben Mini - Anh thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25587Xem chi tiết

Tháp Tokyo – Nhật Bản

thap-tokyo-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Tháp Tokyo - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25242Xem chi tiết

Tháp Tokyo – Nhật Bản Mini

thap-tokyo-nhat-ban-mini-kit168.com

Mô hình giấy Tháp Tokyo - Nhật Bản Mini thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25237Xem chi tiết

Mini Eiffel Tower – Pháp

mini-eiffel-tower-phap-kit168-com

Mô hình giấy Mini Eiffel Tower - Pháp thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18995Xem chi tiết

Tháp đồng hồ Clock Tower – Indonesia

thap-dong-ho-clock-tower-indonesia-1-kit168-com

Mô hình giấy Tháp đồng hồ Clock Tower - Indonesia thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18882Xem chi tiết

Leaning Tower of Pisa Diorama

leaning-tower-of-pisa-diorama -kit168.com

Mô hình giấy Leaning Tower of Pisa Diorama thiết kế bởi Microsoft Japan.

Mã số: 14102Xem chi tiết

Leaning Tower of Pisa – Italy

leaning-tower-of-pisa-italy -kit168.com

Mô hình giấy Leaning Tower of Pisa - Italy thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8247Xem chi tiết

Belem Tower – Portugal

belem-tower-portugal -kit168.com

Mô hình giấy Belem Tower - Portugal thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6908Xem chi tiết

Bigben – England

bigben-england -kit168

Mô hình giấy Bigben - England thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6318Xem chi tiết