Bunker Ship

bunker-ship -kit168.com

Mô hình giấy Bunker Ship thiết kế bởi Pepacratimatima.

Mã số: 9022Xem chi tiết

High Speed Ferry Rocket

high-speed-ferry-rocket -kit168.com

Mô hình giấy High Speed Ferry Rocket thiết kế bởi Cosmo Line.

Mã số: 8998Xem chi tiết

Sailship – Esmeralda

sailship-esmeralda -kit168.com

Mô hình giấy Sailship - Esmeralda thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8381Xem chi tiết

Takarabune

takarabune -kit168.com

Mô hình giấy Takarabune thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8348Xem chi tiết

Paddle Steamer (Sidewheeler)

paddle-steamer-sidewheeler -kit168.com

Mô hình giấy Paddle Steamer (Sidewheeler) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8324Xem chi tiết

The Thousand Sunny – One Piece

the-thousand-sunny-one-piece -kit168.com

Mô hình giấy The Thousand Sunny - One Piece thiết kế bởi Toei-anim.

Mã số: 8019Xem chi tiết

Liberty Ship – SS Jeremiah O’Brien

liberty-ship-ss-jeremiah-obrien -kit168.com

Mô hình giấy Liberty Ship - SS Jeremiah O'Brien thiết kế bởi RocketmanTan.

Mã số: 7762Xem chi tiết

Argo Ship

argo-ship -kit168.com

Mô hình giấy Argo Ship thiết kế bởi uhu02.

Mã số: 7090Xem chi tiết

Sailship – Akogare

sailship-akogare -kit168

Mô hình giấy Sailship - Akogare thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6403Xem chi tiết

Viking Ship

viking-ship -kit168

Mô hình giấy Viking Ship thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6309Xem chi tiết