The Thousand Sunny ver 2 – One Piece

the-thousand-sunny-ver-2-one-piece -kit168.com

Mô hình giấy The Thousand Sunny ver 2 - One Piece thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18455Xem chi tiết

Thuyền Spanish Galleon ver 2

thuyen-spanish-galleon-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy Thuyền Spanish Galleon ver 2.

Mã số: 17858Xem chi tiết

Akizuki Class Defender

akizuki-class-defender -kit168.com

Mô hình giấy Akizuki Class Defender thiết kế bởi Masayu-i.

Mã số: 17883Xem chi tiết

Thuyen Spanish Galleon ver 1

thuyen-spanish-galleon-ver-1 -kit168.com

Mô hình giấy Thuyen Spanish Galleon ver 1.

Mã số: 17859Xem chi tiết

The Black Pearl – Pirates of the Caribbean

the-black-pearl-pirates-of-the-caribbean -kit168.com

Mô hình giấy The Black Pearl - Pirates of the Caribbean thiết kế bởi uhu02.

Mã số: 17719Xem chi tiết

Thuyền Cutty Sark

thuyen-cutty-sark -kit168.com

Mô hình giấy Thuyền Cutty Sark thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17454Xem chi tiết

Tàu ngầm Mini

tau-ngam-mini -kit168.com

Mô hình giấy Tàu ngầm Mini thiết kế bởi 秘密結社.

Mã số: 17481Xem chi tiết

HMS Granado (Shipyard 002)

hms-granado-shipyard-002 -kit168.com

Mô hình giấy HMS Granado (Shipyard 002).

Mã số: 16326Xem chi tiết

Thuyền chở báu vật

thuyen-cho-bau-vat -kit168.com

Mô hình giấy Thuyền chở báu vật.

Mã số: 16252Xem chi tiết

Disney Wonder Cruise Ship

disney-wonder-cruise-ship -kit168.com

Mô hình giấy Disney Wonder Cruise Ship thiết kế bởi Disney.

Mã số: 13964Xem chi tiết