Takarabune ver 2

takarabune-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Takarabune ver 2 thiết kế bởi Niku Mansei.

Mã số: 20370Xem chi tiết

HMV USS Ticonderoga

hmv-uss-ticonderoga-kit168-com

Mô hình giấy HMV USS Ticonderoga.

Mã số: 20170Xem chi tiết

Digital Navy – Russian Cruiser Ochakov

digital-navy-russian-cruiser-ochakov-kit168-com

Mô hình giấy Digital Navy - Russian Cruiser Ochakov.

Mã số: 20158Xem chi tiết

Oregon Battleship BB-3 (USS Oregon)

oregon-battleship-bb-3-uss-oregon-kit168-com

Mô hình giấy Oregon Battleship BB-3 (USS Oregon).

Mã số: 20088Xem chi tiết

Battleship – Kingdom Hearts

battleship-kingdom-hearts-kit168-com

Mô hình giấy Battleship - Kingdom Hearts thiết kế bởi Fezco.

Mã số: 19954Xem chi tiết

Ark Maxim (Tàu của Enel) – One Piece

ark-maxim-tau-cua-enel-one-piece

Mô hình giấy Ark Maxim (Tàu của Enel) - One Piece thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 19434Xem chi tiết

Tàu hải quân – One Piece

tau-hai-quan-one-piece

Mô hình giấy Tàu hải quân - One Piece thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 19415Xem chi tiết

HMS Glowworm – Anh

hms-glowworm-anh-kit168-com

Mô hình giấy HMS Glowworm - Anh.

Mã số: 19025Xem chi tiết

USS Saratoga CV-60

uss-saratoga-cv-60-kit168-com

Mô hình giấy USS Saratoga CV-60.

Mã số: 18860Xem chi tiết

Kitakami – Tàu tuần dương Nhật Bản

kitakami-tau-tuan-duong-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Kitakami - Tàu tuần dương Nhật Bản.

Mã số: 18815Xem chi tiết