Ark Maxim (Tàu của Enel) – One Piece

ark-maxim-tau-cua-enel-one-piece

Mô hình giấy Ark Maxim (Tàu của Enel) - One Piece thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 19434Xem chi tiết

Tàu hải quân – One Piece

tau-hai-quan-one-piece

Mô hình giấy Tàu hải quân - One Piece thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 19415Xem chi tiết

HMS Glowworm – Anh

hms-glowworm-anh-kit168-com

Mô hình giấy HMS Glowworm - Anh.

Mã số: 19025Xem chi tiết

USS Saratoga CV-60

uss-saratoga-cv-60-kit168-com

Mô hình giấy USS Saratoga CV-60.

Mã số: 18860Xem chi tiết

Kitakami – Tàu tuần dương Nhật Bản

kitakami-tau-tuan-duong-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Kitakami - Tàu tuần dương Nhật Bản.

Mã số: 18815Xem chi tiết

The Thousand Sunny ver 2 – One Piece

the-thousand-sunny-ver-2-one-piece -kit168.com

Mô hình giấy The Thousand Sunny ver 2 - One Piece thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18455Xem chi tiết

Thuyền Spanish Galleon ver 2

thuyen-spanish-galleon-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy Thuyền Spanish Galleon ver 2.

Mã số: 17858Xem chi tiết

Akizuki Class Defender

akizuki-class-defender -kit168.com

Mô hình giấy Akizuki Class Defender thiết kế bởi Masayu-i.

Mã số: 17883Xem chi tiết

Thuyen Spanish Galleon ver 1

thuyen-spanish-galleon-ver-1 -kit168.com

Mô hình giấy Thuyen Spanish Galleon ver 1.

Mã số: 17859Xem chi tiết

The Black Pearl – Pirates of the Caribbean

the-black-pearl-pirates-of-the-caribbean -kit168.com

Mô hình giấy The Black Pearl - Pirates of the Caribbean thiết kế bởi uhu02.

Mã số: 17719Xem chi tiết