HMS Victory 1765

hms-victory-1765-kit168-com

Mô hình giấy HMS Victory 1765.

Mã số: 23760Xem chi tiết

USS Essex

uss-essex-kit168-com

Mô hình giấy USS Essex.

Mã số: 23714Xem chi tiết

USS Independence (LCS-2)

uss-independence-lcs-2-kit168-com

Mô hình giấy USS Independence (LCS-2).

Mã số: 23379Xem chi tiết

Japonski niszczyciel Mutsuki

japonski-niszczyciel-mutsuki-kit168-com

Mô hình giấy Japonski niszczyciel Mutsuki.

Mã số: 23292Xem chi tiết

K-278 Komsomolec (GPM 396)

k-278-komsomolec-gpm-396-kit168-com

Mô hình giấy K-278 Komsomolec (GPM 396).

Mã số: 22703Xem chi tiết

The Black Pearl ver 2 – Pirates of the Caribbean

the-black-pearl-ver-2-pirates-of-the-caribbean-kit168-com

Mô hình giấy The Black Pearl ver 2 - Pirates of the Caribbean.

Mã số: 21813Xem chi tiết

[Thành Phẩm] Going Merry Ship – One Piece

thanh-pham-going-merry-ship-one-piece-kit168-com

Mã số: 21501Xem chi tiết

German U-Boat type VII C

german-u-boat-type-vii-c-kit168-com

Mô hình giấy German U-Boat type VII C thiết kế bởi udonfactory.

Mã số: 21185Xem chi tiết

Lifeguard Cute

lifeguard-cute-kit168-com

Mô hình giấy Lifeguard Cute thiết kế bởi paperboxworld.

Mã số: 21165Xem chi tiết

USS Nautilus (SSN-571)

uss-nautilus-ssn-571-kit168-com

Mô hình giấy USS Nautilus (SSN-571).

Mã số: 20982Xem chi tiết