Yamanote Line E235 Series

yamanote-line-e235-series-kit168.com

Mô hình giấy Yamanote Line E235 Series thiết kế bởi Canon.

Mã số: 27175Xem chi tiết

Yamanote Line – E235

yamanote-line-e235-kit168.com

Mô hình giấy Yamanote Line - E235 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25802Xem chi tiết

Tàu điện ngầm W7 – Nhật Bản

tau-dien-ngam-w7-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Tàu điện ngầm W7 - Nhật Bản thiết kế bởi westjr.

Mã số: 24760Xem chi tiết