Súng Mk16 SCAR-L (1-1)

sung-mk16-scar-l-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Súng Mk16 SCAR-L (1-1) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 17823Xem chi tiết

Dragunov SVU Sniper Rifle (1-1)

dragunov-svu-sniper-rifle-1-1

Mô hình giấy Dragunov SVU Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Vitold Vessone.

Mã số: 17843Xem chi tiết

Súng AKM (1-1)

sung-akm-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Súng AKM (1-1) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 17820Xem chi tiết

Magnum Desert Eagle Pistol

magnum-desert-eagle-pistol -kit168.com

Mô hình giấy Magnum Desert Eagle Pistol thiết kế bởi Bamboogila.

Mã số: 17124Xem chi tiết

S & WM19 Combat Magnum

s-wm19-combat-magnum

Mô hình giấy S & WM19 Combat Magnum thiết kế bởi Paperized Crafts.

Mã số: 17004Xem chi tiết

C-10 Rifle Mk VI – StarCraft II

c-10-rifle-mk-vi-starcraft-ii

Mô hình giấy C-10 Rifle Mk VI - StarCraft II.

Mã số: 16978Xem chi tiết

Pistol Colt M1911

pistol-colt-m1911 -kit168.com

Mô hình giấy Pistol Colt M1911 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 17115Xem chi tiết

M44 Wraith Rifle – Monster Hunter

m44-wraith-rifle-monster-hunter -kit168.com

Mô hình giấy M44 Wraith Rifle - Monster Hunter thiết kế bởi Techdollogic.

Mã số: 13166Xem chi tiết

PM AR V3A416 (M416)

pm-ar-v3a416-m416 -kit168.com

Mô hình giấy PM AR V3A416 (M416) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 11417Xem chi tiết

M-3 Predator Heavy Pistol – Mass Effect

m-3-predator-heavy-pistol-mass-effect -kit168.com

Mô hình giấy M-3 Predator Heavy Pistol - Mass Effect thiết kế bởi Todd Chapin.

Mã số: 9537Xem chi tiết