Súng trường M-14 (1-1)

sung-truong-m-14-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường M-14 (1-1) thiết kế bởi DarkAntz MKII.

Mã số: 19491Xem chi tiết

Dragunov Sniper Rifle (1-1)

dragunov-sniper-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy Dragunov Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19462Xem chi tiết

That Gun (1-1) – Fallout New Vegas

that-gun-1-1-fallout-new-vegas

Mô hình giấy That Gun (1-1) - Fallout New Vegas thiết kế bởi Vitold Vessone.

Mã số: 19422Xem chi tiết

Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1)

sung-tieu-lien-kriss-super-v-kit168-com

Mô hình giấy Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19386Xem chi tiết

Alien Rifle – District 9

alien-rifle-distric-9-kit168-com

Mô hình giấy Alien Rifle - District 9 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19322Xem chi tiết

Súng bắn tỉa Walther WA 2000

sung-ban-tia-wather-wa-2000-kit168-com

Mô hình giấy Súng bắn tỉa Walther WA 2000 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19289Xem chi tiết

Scar-L (1-1)

scar-l-1-1-kit168-com

Mô hình giấy Scar-L (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19202Xem chi tiết

Gatling Gun (1-1) – Resident Evil 3

gatling-gun-1-1-resident-evil-3

Mô hình giấy Gatling Gun (1-1) - Resident Evil 3 thiết kế bởi Ivan Yakushev.

Mã số: 18941Xem chi tiết

Greedo Killer

greedo-killer -kit168.com

Mô hình giấy Greedo Killer thiết kế bởi uhu02.

Mã số: 18482Xem chi tiết

Redemption Revolver – Darksiders II (1-1)

redemption-revolver-darksiders-ii-1-1

Mô hình giấy Redemption Revolver - Darksiders II (1-1) thiết kế bởi Sinner.

Mã số: 17796Xem chi tiết