M4A1 Carbine (1-1)

m4a1-carbine-1-1

Mô hình giấy M4A1 Carbine (1-1) thiết kế bởi Alexei Zakhaev.

Xem chi tiết

Súng bắn tỉa Cheytac M200 (1-1)

sung-ban-tia-cheytac-m200-kit168-com

Mô hình giấy Súng bắn tỉa Cheytac M200 thiết kế bởi DarkAntz.

Xem chi tiết

Foxs Blaster (1-1) – Super Smash Bros

foxs-blaster-1-1-super-smash-bros

Mô hình giấy Foxs Blaster (1-1) - Super Smash Bros thiết kế bởi SmakkoHooves.

Xem chi tiết

M8 Avenger – Mass Effect (1-1)

m8-avenger-mass-effect-kit168-com

Mô hình giấy M8 Avenger - Mass Effect thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Súng trường bắn tỉa M40A3

sung-truong-ban-tia-m40a3-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường bắn tỉa M40A3 thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Súng trường M-14 (1-1)

sung-truong-m-14-kit168-com

Mô hình giấy Súng trường M-14 (1-1) thiết kế bởi DarkAntz MKII.

Xem chi tiết

Dragunov Sniper Rifle (1-1)

dragunov-sniper-rifle-1-1-kit168-com

Mô hình giấy Dragunov Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

That Gun (1-1) – Fallout New Vegas

that-gun-1-1-fallout-new-vegas

Mô hình giấy That Gun (1-1) - Fallout New Vegas thiết kế bởi Vitold Vessone.

Xem chi tiết

Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1)

sung-tieu-lien-kriss-super-v-kit168-com

Mô hình giấy Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết

Alien Rifle – District 9

alien-rifle-distric-9-kit168-com

Mô hình giấy Alien Rifle - District 9 thiết kế bởi Julius Perdana.

Xem chi tiết