Safari

safari-kit168.com

Mô hình giấy Safari thiết kế bởi Paperm.

Mã số: 26120Xem chi tiết

Griffin

griffin-kit168.com

Mô hình giấy Griffin thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24948Xem chi tiết

Đầu sư tử treo tường

dau-su-tu-treo-tuong-kit168.com

Mô hình giấy Đầu sư tử treo tường thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24127Xem chi tiết

Pokemon Entei

pokemon-entei-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Entei thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 21427Xem chi tiết

Sư tử trắng

su-tu-trang-kit168-com

Mô hình giấy Sư tử trắng thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20323Xem chi tiết

Sư tử – 12 Chòm Sao

su-tu-12-chom-sao

Mô hình giấy Sư tử - 12 Chòm Sao thiết kế bởi Lifepapercraft.

Mã số: 18708Xem chi tiết

Tượng Sư Tử – China

tuong-su-tu-china -kit168.com

Mô hình giấy Tượng Sư Tử - China thiết kế bởi Gedelgo.

Mã số: 18472Xem chi tiết

Lion ver 2

lion-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy Lion ver 2 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 15097Xem chi tiết

Lion – Paper Zoo

lion-paper-zoo -kit168.com

Mô hình giấy Lion - Paper Zoo thiết kế bởi Canon.

Mã số: 13790Xem chi tiết

Lion

lion -kit168.com

Mô hình giấy Lion thiết kế bởi Raspera.

Mã số: 13661Xem chi tiết