Chim Nuthatch

chim-nuthatch-kit168-com

Mô hình giấy Chim Nuthatch thiết kế bởi Malcolm.

Mã số: 19255Xem chi tiết

Edge of Agony (1-1) – World of Warcraft

edge-of-agony-1-1-world-of-warcraft

Mô hình giấy Edge of Agony (1-1) - World of Warcraft thiết kế bởi Beinan.

Mã số: 18835Xem chi tiết

Hatsune Miku 160cm – Vocaloid

hatsune-miku-160-cm-vocaloid

Mô hình giấy Hatsune Miku 160cm - Vocaloid thiết kế bởi Lifepapercraft.

Mã số: 18703Xem chi tiết

Súng Mk16 SCAR-L (1-1)

sung-mk16-scar-l-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Súng Mk16 SCAR-L (1-1) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 17823Xem chi tiết

Dragunov SVU Sniper Rifle (1-1)

dragunov-svu-sniper-rifle-1-1

Mô hình giấy Dragunov SVU Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Vitold Vessone.

Mã số: 17843Xem chi tiết

Canon Canonflex (1-1)

canon-canonflex-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Canon Canonflex (1-1) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17821Xem chi tiết

Pokemon Pikachu (1-1)

pokemon-pikachu-1-1

Mô hình giấy Pokemon Pikachu (1-1) thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 17760Xem chi tiết

Súng AKM (1-1)

sung-akm-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Súng AKM (1-1) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 17820Xem chi tiết

Băng đô Làng Lá – Naruto

bang-do-lang-la-naruto

Mô hình giấy Băng đô Làng Lá - Naruto thiết kế bởi Luisifer Chavez-Calderon.

Mã số: 17359Xem chi tiết

Máy ảnh Canon EOS 350D

may-anh-canon-eos-350d -kit168.com

Mô hình giấy Máy ảnh Canon EOS 350D thiết kế bởi Toshimasa Mitsutake.

Mã số: 17372Xem chi tiết