That Gun (1-1) – Fallout New Vegas

that-gun-1-1-fallout-new-vegas

Mô hình giấy That Gun (1-1) - Fallout New Vegas thiết kế bởi Vitold Vessone.

Mã số: 19422Xem chi tiết

Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1)

sung-tieu-lien-kriss-super-v-kit168-com

Mô hình giấy Súng tiểu liên Kriss Super V (1-1) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19386Xem chi tiết

Alien Rifle – District 9

alien-rifle-distric-9-kit168-com

Mô hình giấy Alien Rifle - District 9 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19322Xem chi tiết

Chim Nuthatch

chim-nuthatch-kit168-com

Mô hình giấy Chim Nuthatch thiết kế bởi Malcolm.

Mã số: 19255Xem chi tiết

Edge of Agony (1-1) – World of Warcraft

edge-of-agony-1-1-world-of-warcraft

Mô hình giấy Edge of Agony (1-1) - World of Warcraft thiết kế bởi Beinan.

Mã số: 18835Xem chi tiết

Hatsune Miku 160cm – Vocaloid

hatsune-miku-160-cm-vocaloid

Mô hình giấy Hatsune Miku 160cm - Vocaloid thiết kế bởi Lifepapercraft.

Mã số: 18703Xem chi tiết

Súng Mk16 SCAR-L (1-1)

sung-mk16-scar-l-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Súng Mk16 SCAR-L (1-1) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 17823Xem chi tiết

Dragunov SVU Sniper Rifle (1-1)

dragunov-svu-sniper-rifle-1-1

Mô hình giấy Dragunov SVU Sniper Rifle (1-1) thiết kế bởi Vitold Vessone.

Mã số: 17843Xem chi tiết

Canon Canonflex (1-1)

canon-canonflex-1-1 -kit168.com

Mô hình giấy Canon Canonflex (1-1) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17821Xem chi tiết

Pokemon Pikachu (1-1)

pokemon-pikachu-1-1

Mô hình giấy Pokemon Pikachu (1-1) thiết kế bởi PaperJuke.

Mã số: 17760Xem chi tiết