PM 1911 (1:1)

pm-1911-kit168.com

Mô hình giấy PM 1911 (1:1) thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 25059Xem chi tiết

Sword Of Aragorn (1:1) – The Lord Of The Rings

sword-of-aragorn-1-1-the-lord-of-the-ring

Mô hình giấy Sword Of Aragorn (1:1) - The Lord Of The Rings thiết kế bởi MorellAgrysis.

Mã số: 25047Xem chi tiết

Mặt nạ Ultraman Tiga

mat-na-ultraman-tiga-kit168.com

Mô hình giấy Mặt nạ Ultraman Tiga thiết kế bởi Gankutsu-O-Taku.

Mã số: 25042Xem chi tiết

Đầu gấu mèo

dau-gau-meo

Mô hình giấy Đầu gấu mèo.

Mã số: 25025Xem chi tiết

PM AKM (1:1)

pm-akm-kit168.com

Mô hình giấy PM AKM thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 25009Xem chi tiết

Apple Watch

apple-watch-kit168.com

Mô hình giấy Apple Watch thiết kế bởi András Horváth.

Mã số: 24978Xem chi tiết

Low Poly Mask

low-poly-mask-kit168.com

Mô hình giấy Low Poly Mask thiết kế bởi kongorilla.

Mã số: 24942Xem chi tiết

Đầu cá mập

dau-ca-map

Mô hình giấy Đầu cá mập.

Mã số: 24828Xem chi tiết

Mặt nạ Anonymous

mat-na-anonymous-kit168.com

Mô hình giấy Mặt nạ Anonymous.

Mã số: 24720Xem chi tiết

Mặt nạ Avengers

mat-na-avengers-kit168.com

Mô hình giấy Mặt nạ Avengers thiết kế bởi Disney.

Mã số: 24691Xem chi tiết