Rùa Squirt – Truy tìm Nemo

rua-squirt-truy-tim-nemo-kit168-com

Mô hình giấy Rùa Squirt - Truy tìm Nemo thiết kế bởi Disney.

Tải về

Rùa Geochelone Denticulat

rua-geochelone-denticulat -kit168.com

Mô hình giấy Rùa Geochelone Denticulat thiết kế bởi Yamaha-motor.

Tải về

Pokemon Mega Blastoise

pokemon-mega-blastoise -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Mega Blastoise thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Urashima Taro, Otohime and Turtle

urashima-taro-otohime-and-turtle -kit168.com

Mô hình giấy Urashima Taro, Otohime and Turtle thiết kế bởi Bocci.

Tải về

Ryukyu Leaf Turtle

ryukyu-leaf-turtle -kit168.com

Mô hình giấy Ryukyu Leaf Turtle thiết kế bởi Konika Minolta.

Tải về

Pokemon Torterra

pokemon-torterra -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Torterra thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về

Pokemon Tirtouga

pokemon-tirtouga -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Tirtouga thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Turtwig

pokemon-turtwig -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Turtwig thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về

Turtle Turtle

turtle-turtle -kit168.com

Mô hình giấy Turtle Turtle thiết kế bởi BEASTORY.

Tải về