Dragon Saito

dragon-saito -kit168.com

Mô hình giấy Dragon Saito thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6817Xem chi tiết

Toothless (How to Train Your Dragon 2)

toothless-how-to-train-your-dragon-2 -kit168.com

Mô hình giấy Toothless (How to Train Your Dragon 2) thiết kế bởi Tos-craft.

Mã số: 6749Xem chi tiết

Kuboid Dragon

kuboid-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Kuboid Dragon thiết kế bởi Sirrob01.

Mã số: 6468Xem chi tiết

Traditional Asian Dragon

traditional-asian-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Traditional Asian Dragon thiết kế bởi Cheek Patch.

Mã số: 6330Xem chi tiết

Frost Dragon – Viinturuth – Mass Effect 3

frost-dragon-viinturuth -kit168.com

Mô hình giấy Frost Dragon - Viinturuth - Mass Effect 2 thiết kế bởi Daishi.

Mã số: 6195Xem chi tiết

Flugdrachen Dragon

flugdrache-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Flugdrachen Dragon thiết kế bởi Przemyslaw Tabemacki.

Mã số: 6121Xem chi tiết

Green dragon – classical fantasy creatures

green-dragon-classical-fantasy-creatures -kit168.com

Mô hình giấy Green dragon - classical fantasy creatures thiết kế bởi Eddnic.

Mã số: 6072Xem chi tiết

Pokemon Dragonite V2

pokemon-dragonite-v2 -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Dragonite V2 thiết kế bởi PODragon của PaperPokes.

Mã số: 5950Xem chi tiết

Pokemon Palkia

pokemon-palkia -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Palkia thiết kế bởi PODragon của PaperPokes.

Mã số: 5863Xem chi tiết

Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc)

chinese-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5837Xem chi tiết