Pokemon Dialga

pokemon-dialga -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Dialga thiết kế bởi Brandon & LuIS của PaperPokes.

Mã số: 7926Xem chi tiết

Pokemon Rayquaza

pokemon-rayquaza -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Rayquaza thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 7701Xem chi tiết

Pokemon M Latias

pokemon-m-latias -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon M Latias thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 7432Xem chi tiết

Pokemon Garchomp

pokemon-garchomp -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Garchomp thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 7215Xem chi tiết

Pokemon Magmortar

pokemon-magmortar -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Magmortar thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 7005Xem chi tiết

Pokemon Zekrom

pokemon-zekrom -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Zekrom thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 6968Xem chi tiết

Pokemon Black Kyurem

pokemon-black-kyurem -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Black Kyurem thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 6956Xem chi tiết

Pokemon Giratina

pokemon-giratina -kit168

Mô hình giấy Pokemon Giratina thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 6879Xem chi tiết

Dragon Saito

dragon-saito -kit168.com

Mô hình giấy Dragon Saito thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6817Xem chi tiết

Toothless (How to Train Your Dragon 2)

toothless-how-to-train-your-dragon-2 -kit168.com

Mô hình giấy Toothless (How to Train Your Dragon 2) thiết kế bởi Tos-craft.

Mã số: 6749Xem chi tiết