Yukikaze – Nhật Bản

yukikaze-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Yukikaze - Nhật Bản thiết kế bởi Papermodel Japan.

Mã số: 20433Xem chi tiết

TIE Fighter – Star Wars

tie-fighter-star-wars-kit168-com

Mô hình giấy TIE Fighter - Star Wars thiết kế bởi Calvin Nicholas Lin.

Mã số: 20278Xem chi tiết

T-65 X-Wing Starfighter – Star Wars

t-65-x-wing-starfighter-star-wars-kit168-com

Mô hình giấy T-65 X-Wing Starfighter - Star Wars thiết kế bởi Calvin Nicholas Lin.

Mã số: 20270Xem chi tiết

HMV USS Ticonderoga

hmv-uss-ticonderoga-kit168-com

Mô hình giấy HMV USS Ticonderoga.

Mã số: 20170Xem chi tiết

Digital Navy – Russian Cruiser Ochakov

digital-navy-russian-cruiser-ochakov-kit168-com

Mô hình giấy Digital Navy - Russian Cruiser Ochakov.

Mã số: 20158Xem chi tiết

Xe tăng Crusader MK III

xe-tang-crusader-mk-iii-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng Crusader MK III thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20140Xem chi tiết

Xe tăng A7V

xe-tang-a7v-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng A7V thiết kế bởi MODELIK.

Mã số: 20125Xem chi tiết

Xe tăng M3 Lee

xe-tang-m3-lee-kit168-com

Mô hình giấy Xe tăng M3 Lee thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20111Xem chi tiết

Oregon Battleship BB-3 (USS Oregon)

oregon-battleship-bb-3-uss-oregon-kit168-com

Mô hình giấy Oregon Battleship BB-3 (USS Oregon).

Mã số: 20088Xem chi tiết

Máy bay Zero Type 21

may-bay-zero-type-21-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay Zero Type 21 thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20067Xem chi tiết