Pokemon Mew v2

pokemon-mew-v2-3-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Mew v2 thiết kế bởi LuIS và POdragon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Zapdos

pokemon-zapdos-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Zapdos thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Entei

pokemon-entei-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Entei thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Moltres

pokemon-moltres-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Moltres thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Xem chi tiết

Pokemon Articuno

pokemon-articuno-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Articuno thiết kế bởi PODragon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Raikou

pokemon-raikou-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Raikou thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Arcanine ver 2

pokemon-arcanine-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Arcanine ver 2 thiết kế bởi POdragon của PaperPokes.

Xem chi tiết

Pokemon Zygarde (Complete Forme)

pokemon-zygarde-complete-forme-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Zygarde (Complete Forme) thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Xem chi tiết

Pokemon Yveltal

pokemon-yveltal-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Yveltal thiết kế bởi Javierini và Odnamra22 của Jav-papercraft.

Xem chi tiết

Pokemon Lunala

pokemon-lunala-3-kit168-com

Mô hình giấy Pokemon Lunala thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Xem chi tiết