Biệt thự Savoye – Le Corbusier – Pháp

biet-thu-savoye-lecorbusier-phap-kit168.com

Mô hình giấy Biệt thự Savoye - Le Corbusier - Pháp thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24575Xem chi tiết

Nhà nguyện Notre Dame du Haut – Pháp

nha-nguyen-notre-dame-du-haut-phap-kit168.com

Mô hình giấy Nhà nguyện Notre Dame du Haut - Pháp thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24244Xem chi tiết

Mini Eiffel Tower – Pháp

mini-eiffel-tower-phap-kit168-com

Mô hình giấy Mini Eiffel Tower - Pháp thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18995Xem chi tiết

Arc de Triomphe ver 2 – Pháp

arc-de-triomphe-ver-2-phap -kit168.com

Mô hình giấy Arc de Triomphe ver 2 - Pháp thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18576Xem chi tiết

Hauts de Seine – France

hauts-de-seine-france -kit168.com

Mô hình giấy Hauts de Seine - France thiết kế bởi P. Gauriat.

Mã số: 15344Xem chi tiết

Air France Airbus A380

air-france-airbus-a380 -kit168.com

Mô hình giấy Air France Airbus A380 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 15048Xem chi tiết

Mister Furuneko French Cat Mascot

mister-furuneko-french-cat-mascot -kit168.com

Mô hình giấy Mister Furuneko French Cat Mascot thiết kế bởi Chapeau.

Mã số: 13554Xem chi tiết

French Bulldog

french-bulldog -kit168.com

Mô hình giấy French Bulldog thiết kế bởi Canon.

Mã số: 13228Xem chi tiết

Stade de France Stadium

stade-de-france-stadium -kit168.com

Mô hình giấy Stade de France Stadium thiết kế bởi Aurélien.

Mã số: 8569Xem chi tiết

Notre Dame de Paris – France

notre-dame-de-paris-france -kit168.com

Mô hình giấy Notre Dame de Paris - France thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8350Xem chi tiết