Kitakami – Tàu tuần dương Nhật Bản

kitakami-tau-tuan-duong-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Kitakami - Tàu tuần dương Nhật Bản.

Mã số: 18815Xem chi tiết

Lính cứu hỏa Yokohama – Nhật Bản

linh-cuu-hoa-yokohama-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Lính cứu hỏa Yokohama - Nhật Bản thiết kế bởi Targa Japan.

Mã số: 18742Xem chi tiết

Nhà Nhật Bản (1-72)

nha-nhat-ban-1-72 -kit168.com

Mô hình giấy Nhà Nhật Bản (1-72) thiết kế bởi Britrex.

Mã số: 18561Xem chi tiết

Himeji Castle – Nhật Bản

himeji-castle-nhat-ban -kit168.com

Mô hình giấy Himeji Castle - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18569Xem chi tiết

Matsumoto Castle – Nhật Bản

matsumoto-castle-nhat-ban -kit168.com

Mô hình giấy Matsumoto Castle - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18581Xem chi tiết

Mèo may mắn Nhật Bản

meo-may-man-nhat-ban -kit168.com

Mô hình giấy Mèo may mắn Nhật Bản thiết kế bởi Theredone1986.

Mã số: 17842Xem chi tiết

Shirakawa-go

shirakawa-go -kit168.com

Mô hình giấy Shirakawa-go thiết kế bởi Sakamoto Sanda.

Mã số: 17403Xem chi tiết

Traditional Japanese Farm

traditional-japanese-farm -kit168.com

Mô hình giấy Traditional Japanese Farm thiết kế bởi Sakamoto Sanda.

Mã số: 17418Xem chi tiết

Căn phòng Nhật Bản

can-phong-nhat-ban -kit168.com

Mô hình giấy Căn phòng Nhật Bản thiết kế bởi Epson.

Mã số: 17404Xem chi tiết

Cá Oikawa

ca-oikawa -kit168.com

Mô hình giấy Cá Oikawa thiết kế bởi go.jp.

Mã số: 16285Xem chi tiết