Akagi – Nhật Bản

akagi-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Akagi - Nhật Bản thiết kế bởi papermodel Japan.

Mã số: 20608Xem chi tiết

Tranh Hiroshige Utagawa

tranh-hiroshige-utagawa-kit168-com

Mô hình giấy Tranh Hiroshige Utagawa thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20632Xem chi tiết

Yukikaze – Nhật Bản

yukikaze-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Yukikaze - Nhật Bản thiết kế bởi Papermodel Japan.

Mã số: 20433Xem chi tiết

Himeji Castle Mini – Nhật Bản

himeji-castle-mini-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Himeji Castle Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20361Xem chi tiết

Núi Phú Sỹ – Nhật Bản

nui-phu-sy-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Núi Phú Sỹ - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20366Xem chi tiết

Tranh Hokusai Katsushika

tranh-hokusai-katsushika-kit168-com

Mô hình giấy Tranh Hokusai Katsushika thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20381Xem chi tiết

Byodoin Phoenix Hall Mini – Nhật Bản

byodoin-phoenix-hall-mini-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Byodoin Phoenix Hall Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20355Xem chi tiết

Trụ sở cứu hỏa – Nhật Bản

tru-so-cuu-hoa-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Trụ sở cứu hỏa - Nhật Bản thiết kế bởi Targa Japan.

Mã số: 19473Xem chi tiết

Kitakami – Tàu tuần dương Nhật Bản

kitakami-tau-tuan-duong-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Kitakami - Tàu tuần dương Nhật Bản.

Mã số: 18815Xem chi tiết

Lính cứu hỏa Yokohama – Nhật Bản

linh-cuu-hoa-yokohama-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Lính cứu hỏa Yokohama - Nhật Bản thiết kế bởi Targa Japan.

Mã số: 18742Xem chi tiết