Kyoto & Osaka Station

kyoto-osaka-station -kit168.com

Mô hình giấy Kyoto & Osaka Station thiết kế bởi Shunichi Makino cho West Japan Railway Company.

Mã số: 5794Xem chi tiết

Kirin 2014 Summer School

kirin-2014-summer-school -kit168.com

Mô hình giấy Kirin 2014 Summer School được thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 5697Xem chi tiết

Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle

shirakawa-go-kuoni-left-shuri-castle -kit168.com

Mô hình giấy Shirakawa-go & Kuoni Left & Shuri Castle được thiết kế bởi Gakken Education.

Mã số: 5694Xem chi tiết

Nikko Toshogu & Himeji Castle

nikko-toshogu-himeji-castle -kit168.com

Mô hình giấy Nikko Toshogu & Himeji Castle được thiết kế bởi Gakken Education.

Mã số: 5691Xem chi tiết