Thiên thần và Người tuyết

thien-than-va-nguoi-tuyet-kit168-com

Mô hình giấy Thiên thần và Người tuyết thiết kế bởi Little Plastic Man.

Xem chi tiết

Người tuyết ver 3

nguoi-tuyet-ver-3-kit168-com

Mô hình giấy Người tuyết ver 3 thiết kế bởi Minieco.

Xem chi tiết

Người tuyết ver 2

nguoi-tuyet-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Người tuyết ver 2 thiết kế bởi Multikonstruktor.

Xem chi tiết

Người tuyết – Noel

nguoi-tuyet-kit168-com

Mô hình giấy Người tuyết - Noel thiết kế bởi Agny Papir.

Xem chi tiết

Olaf the Snowman – Frozen

olaf-the-snowman-frozen -kit168.com

Mô hình giấy Olaf the Snowman - Frozen thiết kế bởi Orel67.

Xem chi tiết

Geometric Snowman

geometic-snowman -kit168.com

Mô hình giấy Geometric Snowman thiết kế bởi Kate.

Xem chi tiết

Geometric Snowman Ver.2

geometric-snowman-ver-2 -kit168.com

Mô hình giấy Geometric Snowman Ver.2 thiết kế bởi Brother.

Xem chi tiết

Snowman (Christmas Clone)

snowman-christmas-clone -kit168.com

Mô hình giấy Snowman (Christmas Clone) thiết kế bởi Christopher Beaumone.

Xem chi tiết

Santa Claus’s House

santa-claus-house -kit168.com

Mô hình giấy Santa Claus's House thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Christmas-tree Ornaments (Snowman)

christmas-tree-ornaments-snowman -kit168.com

Mô hình giấy Christmas-tree Ornaments (Snowman) thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết