Chibi Naruto

chibi-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Naruto thiết kế bởi Warzonefury.

Mã số: 10040Xem chi tiết

Chibi Tailed Beasts – Naruto

chibi-tailed-beasts-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Tailed Beasts - Naruto thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 9486Xem chi tiết

Madara Uchiha Cube Craft – Naruto

madara-uchiha-cube-craft-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Madara Uchiha Cube Craft - Naruto thiết kế bởi Alonso Jacobo.

Mã số: 9462Xem chi tiết

Chibi Shikamaru Nara – Naruto

chibi-shikamaru-nara-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Shikamaru Nara - Naruto thiết kế bởi Warzonefury.

Mã số: 8919Xem chi tiết

5 Kage Hats – Naruto

5-kage-hats-naruto -kit168.com

Mô hình giấy 5 Kage Hats - Naruto thiết kế bởi SIBOR270898.

Mã số: 8434Xem chi tiết

Minato Flying Thunder God Kunai – Naruto

minato-flying-thunder-god-kunai-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Minato Flying Thunder God Kunai - Naruto thiết kế bởi SIBOR270898.

Mã số: 7847Xem chi tiết

Jiraiya – Naruto

jiraiya-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Jiraiya - Naruto thiết kế bởi Rolf Scheve.

Mã số: 7682Xem chi tiết

Nagato (Pain) – Naruto

nagato-pain-naruto -kit168.com

Mô hình giấy Nagato (Pain) - Naruto thiết kế bởi Rexxkentrix.

Mã số: 7680Xem chi tiết

Sasuke – Naruto

sasuke -kit168.com

Mô hình giấy Sasuke thiết kế bởi Casio Papermodels.

Mã số: 6387Xem chi tiết

Mini Uchiha Sasuke – Naruto

mini-uchiha-sasuke -kit168.com

Mô hình giấy Mini Uchiha Sasuke thiết kế bởi Gus Santome của Minipapercraft.

Mã số: 6353Xem chi tiết