Chibi Hinata – Naruto

chibi-hinata-naruto-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Hinata - Naruto thiết kế bởi Dark Crash.

Mã số: 26471Xem chi tiết

Naruto Kurama 6 Tail Beast

naruto-kurama-6-tail-beast

Mô hình giấy Naruto Kurama 6 Tail Beast.

Mã số: 25000Xem chi tiết

Konan – Naruto

konan-naruto-kit168-com

Mô hình giấy Konan - Naruto thiết kế bởi ELJOEYDESIGNS.

Mã số: 22184Xem chi tiết

Akatsuki – Naruto

akatsuki-naruto-kit168-com

Mô hình giấy Akatsuki - Naruto thiết kế bởi Idea Papercraft.

Mã số: 21613Xem chi tiết

Tượng Hokage – Naruto

tuong-hokage-naruto

Mô hình giấy Tượng Hokage - Naruto thiết kế bởi Luis Paraqueimo.

Mã số: 19428Xem chi tiết

Băng đô Làng Lá – Naruto

bang-do-lang-la-naruto

Mô hình giấy Băng đô Làng Lá - Naruto thiết kế bởi Luisifer Chavez-Calderon.

Mã số: 17359Xem chi tiết

Pain Ngạ Quỷ Đạo (Gakido) – Naruto

pain-nga-quy-dao-gakido-naruto

Mô hình giấy Pain Ngạ Quỷ Đạo (Gakido) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Mã số: 16074Xem chi tiết

Pain Địa Ngục Đạo (Jigokudo) – Naruto

pain-dia-nguc-dao-jigokudo-naruto

Mô hình giấy Pain Địa Ngục Đạo (Jigokudo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Mã số: 16088Xem chi tiết

Pain Nhân Gian Đạo (Ningendo) – Naruto

pain-nhan-gian-dao-ningendo-naruto

Mô hình giấy Pain Nhân Gian Đạo (Ningendo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Mã số: 16072Xem chi tiết

Pain Súc Sanh Đạo (Chikushodo) – Naruto

pain-suc-sanh-dao-chikushodo-naruto

Mô hình giấy Pain Súc Sanh Đạo (Chikushodo) - Naruto thiết kế bởi rexxkentrix.

Mã số: 16073Xem chi tiết