Tsuyu Asui Chibi – My Hero Academia

tsuyu-asui-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Tsuyu Asui Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi DARKCRASH.

Mã số: 26211Xem chi tiết

Shoto Todoroki Chibi – My Hero Academia

shoto-todoroki-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Shoto Todoroki Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26091Xem chi tiết

Bakugou Katsuki (Kacchan) Chibi – My Hero Academia

bakugou-katsuki-kacchan-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Bakugou Katsuki (Kacchan) Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26075Xem chi tiết

Ochaco Uraraka Chibi – My Hero Academia

ochaco-uraraka-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Ochaco Uraraka Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26044Xem chi tiết

Midoriya Izuku (Deku) Chibi – My Hero Academia

midoriya-izuku-deku-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Midoriya Izuku (Deku) Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi Mundo Franco.

Mã số: 26024Xem chi tiết