Apple iMac

apple-imac-kit168.com

Mô hình giấy Apple iMac.

Mã số: 24751Xem chi tiết

IBM 5100 Portable Computer

ibm-5100-portable-computer -kit168.com

Mô hình giấy IBM 5100 Portable Computer thiết kế bởi Nanew Shonner.

Mã số: 5910Xem chi tiết

Pokedex

pokedex -kit168.com

Mô hình giấy Pokedex thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 5881Xem chi tiết