Air Tahiti Nui AIRBUS A340-300

air-tahiti-nui-airbus-a340-300 -kit168.com

Mô hình giấy Air Tahiti Nui AIRBUS A340-300 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 11221Xem chi tiết

Twin-rotor Helicopter

twin-rotor-helicopter -kit168.com

Mô hình giấy Twin-rotor Helicopter thiết kế bởi Canon.

Mã số: 11178Xem chi tiết

Macchi M.C.72

macchi-m-c-72 -kit168.com

Mô hình giấy Macchi M.C.72 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 10352Xem chi tiết

Mil Mi-17 – Mi-8M Helicopter

mil-mi-17-mi-8m-helicopter -kit168.com

Mô hình giấy Mil Mi-17 - Mi-8M Helicopter thiết kế bởi Linconsaurio.

Mã số: 10085Xem chi tiết

Bristol Blenheim Bomber

bristol-blenheim-bomber -kit168.com

Mô hình giấy Bristol Blenheim Bomber thiết kế bởi Bob Schedler.

Mã số: 10038Xem chi tiết

Japanese Navy Aircraft Carrier Akagi

japanese-navy-aircraft-carrier-akagi -kit168.com

Mô hình giấy Japanese Navy Aircraft Carrier Akagi thiết kế bởi Masahiro Kushima.

Mã số: 9646Xem chi tiết

Boeing Stearman P-17 Biplane

boeing-stearman-p-17-biplane -kit168.com

Mô hình giấy Boeing Stearman P-17 Biplane thiết kế bởi Bob Schedler.

Mã số: 9170Xem chi tiết

Air India Boeing777-300ER

air-india-boeing777-300er -kit168.com

Mô hình giấy Air India Boeing777-300ER thiết kế bởi Canon.

Mã số: 9095Xem chi tiết

Bentenmaru – Bodacious Space Pirates

bentenmaru-bodacious-space-pirates -kit168.com

Mô hình giấy Bentenmaru - Bodacious Space Pirates thiết kế bởi Dansoraware Watanabe.

Mã số: 8816Xem chi tiết

F-15E Idolmaster Chihaya Kisaragi

f-15e-idolmaster-chihaya-kisaragi -kit168.com

Mô hình giấy F-15E Idolmaster Chihaya Kisaragi thiết kế bởi Kim.

Mã số: 8592Xem chi tiết