Máy bay Zero Type 21

may-bay-zero-type-21-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay Zero Type 21 thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20067Xem chi tiết

Avia B-71

avia-b-71-kit168-com

Mô hình giấy Avia B-71 thiết kế bởi Myhobbycraft.

Mã số: 19547Xem chi tiết

F4U Corsair

f4u-corsair-kit168-com

Mô hình giấy F4U Corsair thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19468Xem chi tiết

Sukhoi Su-25 Frogfoot

sukhoi-su-25-frogfoot-kit168-com

Mô hình giấy Sukhoi Su-25 Frogfoot thiết kế bởi PRModels.

Mã số: 19440Xem chi tiết

Piper PA-47 Piper Jet

piper-pa-47-piper-jet-kit168-com

Mô hình giấy Piper PA-47 Piper Jet thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19400Xem chi tiết

Airbus A380 Korean Air

airbus-a380-korean-air-kit168-com

Mô hình giấy Airbus A380 Korean Air thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18797Xem chi tiết

Máy bay ném bom tuần tra trên biển PB4Y – Mỹ

may-bay-nem-bom-tuan-tra-tren-bien-pb4y-my-3-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay ném bom tuần tra trên biển PB4Y - Mỹ.

Mã số: 18723Xem chi tiết

Nazi Germany Silbervogel – Silver Bird

nazi-germany-silbervogel-silver-bird -kit168.com

Mô hình giấy Nazi Germany Silbervogel - Silver Bird thiết kế bởi Heinkel Models.

Mã số: 17882Xem chi tiết

ARC-170 Fighter – Battle of Coruscant

arc-170-fighter-battle-of-coruscant -kit168.com

Mô hình giấy ARC-170 Fighter - Battle of Coruscant thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 17733Xem chi tiết

Vietnam Airlines AIRBUS320

vietnam-airlines-airbus320 -kit168.com

Mô hình giấy Vietnam Airlines AIRBUS320 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17455Xem chi tiết