Máy bay ném bom tuần tra trên biển PB4Y – Mỹ

may-bay-nem-bom-tuan-tra-tren-bien-pb4y-my-3-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay ném bom tuần tra trên biển PB4Y - Mỹ.

Mã số: 18723Xem chi tiết

Nazi Germany Silbervogel – Silver Bird

nazi-germany-silbervogel-silver-bird -kit168.com

Mô hình giấy Nazi Germany Silbervogel - Silver Bird thiết kế bởi Heinkel Models.

Mã số: 17882Xem chi tiết

ARC-170 Fighter – Battle of Coruscant

arc-170-fighter-battle-of-coruscant -kit168.com

Mô hình giấy ARC-170 Fighter - Battle of Coruscant thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 17733Xem chi tiết

Vietnam Airlines AIRBUS320

vietnam-airlines-airbus320 -kit168.com

Mô hình giấy Vietnam Airlines AIRBUS320 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17455Xem chi tiết

Saab Draken – Dragonknights

saab-draken-dragonknights -kit168.com

Mô hình giấy Saab Draken - Dragonknights thiết kế bởi Hoxity.

Mã số: 17500Xem chi tiết

Trực thăng Apache AH-64D

truc-thang-apache-ah-64d -kit168.com

Mô hình giấy Trực thăng Apache AH-64D thiết kế bởi Papermodel.jp.

Mã số: 17509Xem chi tiết

Douglas F5D Skylancer

douglas-f5d-skylancer -kit168.com

Mô hình giấy Douglas F5D Skylancer thiết kế bởi Hoxity.

Mã số: 17482Xem chi tiết

ANA B787

ana-b787 -kit168.com

Mô hình giấy ANA B787 thiết kế bởi Ana.

Mã số: 17499Xem chi tiết

S-3A Viking

s-3a-viking -kit168.com

Mô hình giấy S-3A Viking.

Mã số: 17511Xem chi tiết

Saab Draken – Austrian Federal Air Force

saab-draken-austrian-federal-air-force -kit168.com

Mô hình giấy Saab Draken - Austrian Federal Air Force thiết kế bởi Hoxity.

Mã số: 17498Xem chi tiết