Bronco OV-10

bronco-ov-10-kit168-com

Mô hình giấy Bronco OV-10.

Mã số: 21000Xem chi tiết

Trực thăng Bell AH-1G Cobra Anti-Tank

truc-thang-bell-ah-1g-cobra-anti-tank-kit168-com

Mô hình giấy Trực thăng Bell AH-1G Cobra Anti-Tank.

Mã số: 20973Xem chi tiết

Trực thăng Fi-282 – Đức

truc-thang-fi-282-duc-kit168-com

Mô hình giấy Trực thăng Fi-282 - Đức.

Mã số: 21017Xem chi tiết

Soviet Polikarpov I-16 Fighter

soviet-polikarpov-i-16-fighter-kit168-com

Mô hình giấy Soviet Polikarpov I-16 Fighter thiết kế bởi Levsha.

Mã số: 20430Xem chi tiết

Máy bay Zero Type 21

may-bay-zero-type-21-kit168-com

Mô hình giấy Máy bay Zero Type 21 thiết kế bởi Lazylife.

Mã số: 20067Xem chi tiết

Avia B-71

avia-b-71-kit168-com

Mô hình giấy Avia B-71 thiết kế bởi Myhobbycraft.

Mã số: 19547Xem chi tiết

F4U Corsair

f4u-corsair-kit168-com

Mô hình giấy F4U Corsair thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19468Xem chi tiết

Sukhoi Su-25 Frogfoot

sukhoi-su-25-frogfoot-kit168-com

Mô hình giấy Sukhoi Su-25 Frogfoot thiết kế bởi PRModels.

Mã số: 19440Xem chi tiết

Piper PA-47 Piper Jet

piper-pa-47-piper-jet-kit168-com

Mô hình giấy Piper PA-47 Piper Jet thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 19400Xem chi tiết

Airbus A380 Korean Air

airbus-a380-korean-air-kit168-com

Mô hình giấy Airbus A380 Korean Air thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18797Xem chi tiết