Chibi Hulk – Avengers

chibi-hulk-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Hulk - Avengers thiết kế bởi PaperWar.

Mã số: 10584Xem chi tiết

Spider Man

spider-man -kit168.com

Mô hình giấy Spider Man thiết kế bởi Jeison PS.

Mã số: 10164Xem chi tiết

Iron Man Mark 43

iron-man-mark-43 -kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark 43 thiết kế bởi Tosan Aji.

Mã số: 9950Xem chi tiết

Chibi Spiderman

chibi-spiderman -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Spiderman thiết kế bởi WarZoneFury.

Mã số: 9592Xem chi tiết

Iron Man Danbo

iron-man-danbo -kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Danbo thiết kế bởi Fatahillah Syam.

Mã số: 8722Xem chi tiết

Mark 39 Helmet – Iron Man

mark-39-helmet-iron-man -kit168.com

Mô hình giấy Mark 39 Helmet - Iron Man thiết kế bởi AZTLANN.

Mã số: 8522Xem chi tiết

Mark 17 Heartbreaker Iron Man – Helmet

mark-17-heartbreaker-iron-man-helmet -kit168.com

Mô hình giấy Mark 17 Heartbreaker Iron Man - Helmet thiết kế bởi AZTLAN.

Mã số: 8410Xem chi tiết

Nick Fury – Avengers

nick-fury-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Nick Fury- Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 7879Xem chi tiết

Hawkeye – Avengers

hawkeye-avengers -kit168.com

Mô hình giấy Hawkeye - Avengers thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 7878Xem chi tiết

Dancing Baby Groot – Guardians of the Galaxy

dancing-baby-groot-guadians-of-the-galaxy -kit168.com

Mô hình giấy Dancing Baby Groot - Guardians of the Galaxy thiết kế bởi Richenna King.

Mã số: 7809Xem chi tiết