Iron Man Mark VII

iron-man-mark-vii-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark VII thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26027Xem chi tiết

Chibi Iron Man

chibi-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Iron Man thiết kế bởi poppaper1.

Mã số: 25513Xem chi tiết

Iron Man Mark 38 Igor Armor

iron-man-mark-38-igor-armor-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark 38 Igor Armor thiết kế bởi RGatt.

Mã số: 25456Xem chi tiết

Iron Man Mk39 Gemini

iron-man-mk39-gemini-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mk39 Gemini thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25297Xem chi tiết

Hulkbuster ver 2 – Avengers 2

hulkbuster-ver-2-avengers-2

Mô hình giấy Hulkbuster ver 2 - Avengers 2.

Mã số: 25268Xem chi tiết

Iron Patriot – Iron Man

iron-patriot-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Iron Patriot - Iron Man thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25093Xem chi tiết

Iron Man Mark 17 – Heartbreaker

iron-man-mark-17-heartbreaker-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mark 17 - Heartbreaker thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25084Xem chi tiết

Iron Monger – Iron Man

iron-monger-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Iron Monger - Iron Man thiết kế bởi Raphael Gatt.

Mã số: 24994Xem chi tiết

War Machine Mark II Iron Patriot – Iron Man

war-machine-mark-ii-iron-patriot-iron-man-1

Mô hình giấy War Machine Mark II Iron Patriot - Iron Man thiết kế bởi Raphael Gatt.

Mã số: 24699Xem chi tiết

Mặt nạ Avengers

mat-na-avengers-kit168.com

Mô hình giấy Mặt nạ Avengers thiết kế bởi Disney.

Mã số: 24691Xem chi tiết