SD RGM-79C Powered GM

sd-rgm-79c-powered-gm -kit168.com

Mô hình giấy SD RGM-79C Powered GM thiết kế bởi Punipuniman.

Mã số: 13165Xem chi tiết

SD PF-78-1 Perfect Gundam

sd-pf-78-1-perfect-gundam -kit168.com

Mô hình giấy SD PF-78-1 Perfect Gundam thiết kế bởi Shirokumakoubou.

Mã số: 12663Xem chi tiết

SD RX-78NT-1 Gundam Alex

sd-rx-78nt-1-gundam-alex -kit168.com

Mô hình giấy SD RX-78NT-1 Gundam Alex thiết kế bởi Kk-factory.

Mã số: 11778Xem chi tiết

Mercurius

mercurius -kit168.com

Mô hình giấy Mercurius thiết kế bởi Tos-craft.

Mã số: 11571Xem chi tiết

SD MS-09 DOM

sd-ms-09-dom -kit168.com

Mô hình giấy SD MS-09 DOM thiết kế bởi kk-factory.

Mã số: 11404Xem chi tiết

SD MSN-00100 Hyaku Shiki Gundam

sd-msn-00100-hyaku-shiki-gundam -kit168.com

Mô hình giấy SD MSN-00100 Hyaku Shiki Gundam thiết kế bởi kk-factory.

Mã số: 11161Xem chi tiết

SD MBF-01 Gundam Astray Gold Frame Amatsu Perfect Form

sd-mbf-01-gundam-astray-gold-frame-amatsu-perfect-form -kit168.com

Mô hình giấy SD MBF-01 Gundam Astray Gold Frame Amatsu Perfect Form thiết kế bởi 7200ss.

Mã số: 10351Xem chi tiết

SD White Dragon Gundam

sd-white-dragon-gundam -kit168.com

Mô hình giấy SD White Dragon Gundam.

Mã số: 10118Xem chi tiết

GN-000 0 Gundam

gn-000-0-gundam -kit168.com

Mô hình giấy GN-000 0 Gundam thiết kế bởi Toyoppe.

Mã số: 9786Xem chi tiết

SD PTX-003C Alteisen – Super Robot Wars OG

sd-ptx-003c-alteisen-super-robot-wars-og -kit168.com

Mô hình giấy SD PTX-003C Alteisen - Super Robot Wars OG thiết kế bởi Maira001.

Mã số: 9569Xem chi tiết