Gear Fighter Dendoh

gear-fighter-dendoh-kit168.com

Mô hình giấy Gear Fighter Dendoh.

Mã số: 24675Xem chi tiết

SD MBF-P03 Gundam Astray Blue Frame

sd-mbf-p03-gundam-astray-blue-frame-kit168.com

Mô hình giấy SD MBF-P03 Gundam Astray Blue Frame.

Mã số: 24665Xem chi tiết

MSN 06S Sinanju – Size nhỏ

msn-06s-sinanju-4-kit168.com

Mô hình giấy MSN 06S Sinanju - Size nhỏ thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24655Xem chi tiết

MSN 06S Sinanju

msn-06s-sinanju-kit168.com

Mô hình giấy MSN 06S Sinanju thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24335Xem chi tiết

MRX 009 Psycho

mrx-009-psycho-kit168.com

Mô hình giấy MRX 009 Psycho.

Mã số: 24236Xem chi tiết

Exteel Sidewinder

exteel-side-winder-kit168.com

Mô hình giấy Exteel Sidewinder thiết kế bởi Destro2k.

Mã số: 24177Xem chi tiết

SD Gundam Baan Gaan

sd-gundam-baan-gaan-kit168.com

Mô hình giấy SD Gundam Baan Gaan.

Mã số: 24118Xem chi tiết

SD Genesic GaoGaiGar

sd-genesic-gaogaigar-kit168.com

Mô hình giấy SD Genesic GaoGaiGar.

Mã số: 24072Xem chi tiết

SD Gundam L-GAIM

sd-gundam-l-gaim-kit168.com

Mô hình giấy SD Gundam L-GAIM.

Mã số: 24024Xem chi tiết

Wing Gundam

wing-gundam-kit168-com

Mô hình giấy Wing Gundam thiết kế bởi StormL.

Mã số: 23866Xem chi tiết