AMS-119 Geara Doga

ams-119-geara-doga-kit168.com

Mô hình giấy AMS-119 Geara Doga.

Mã số: 24846Xem chi tiết

MSN-06S Sinanju (Black) – Size nhỏ

msn-06s-sinanju-black-size-nho-kit168.com

Mô hình giấy MSN-06S Sinanju (Black) - Size nhỏ.

Mã số: 24840Xem chi tiết

AGE-3O Gundam AGE-3 Orbital

age-30-gundam-age-3-orbital-kit168.com

Mô hình giấy AGE-3O Gundam AGE-3 Orbital.

Mã số: 24834Xem chi tiết

SD RX-78 GP03D

sd-rx-78-gp03d-kit168.com

Mô hình giấy SD RX-78 GP03D.

Mã số: 24813Xem chi tiết

RX-78 GP03S Dendrobium

rx-78-gp03s-dendrobium-kit168.com

Mô hình giấy RX-78 GP03S Dendrobium.

Mã số: 24798Xem chi tiết

MSN 06S Sinanju (White)

msn-06s-sinanju-white-kit168.com

Mô hình giấy MSN 06S Sinanju (White) thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24792Xem chi tiết

SD PTX-003C Alt Eisen

sd-ptx-003c-alt-eisen-kit168.com

Mô hình giấy SD PTX-003C Alt Eisen.

Mã số: 24763Xem chi tiết

SD MSZ-006-3AS Strike White Zeta Gundam

sd-msz-006-3as-strike-white-zeta-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-006-3AS Strike White Zeta Gundam.

Mã số: 24754Xem chi tiết

Gear Fighter Dendoh

gear-fighter-dendoh-kit168.com

Mô hình giấy Gear Fighter Dendoh.

Mã số: 24675Xem chi tiết

SD MBF-P03 Gundam Astray Blue Frame

sd-mbf-p03-gundam-astray-blue-frame-kit168.com

Mô hình giấy SD MBF-P03 Gundam Astray Blue Frame.

Mã số: 24665Xem chi tiết