Chibi Mikasa Ackerman Ver.3 – Attack on Titan

chibi-mikasa-ackerman-ver-3-attack-on-titan -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Mikasa Ackerman Ver.3 - Attack on Titan thiết kế bởi Juke.

Mã số: 9068Xem chi tiết

Kimono Girl

kimono-girl -kit168.com

Mô hình giấy Kimono Girl thiết kế bởi PaperClo.

Mã số: 8796Xem chi tiết

F-15E Idolmaster Chihaya Kisaragi

f-15e-idolmaster-chihaya-kisaragi -kit168.com

Mô hình giấy F-15E Idolmaster Chihaya Kisaragi thiết kế bởi Kim.

Mã số: 8592Xem chi tiết

Hatsune Miku Wearing Kimono

hatsune-miku-wearing-kimono -kit168.com

Mô hình giấy Hatsune Miku Wearing Kimono thiết kế bởi Amelie and SNN.

Mã số: 8209Xem chi tiết

Christmas Hatsune Miku Ver.2

christmas-hatsune-miku-ver2 -kit168.com

Mô hình giấy Christmas Hatsune Miku Ver.2 thiết kế bởi Amelie and SNN.

Mã số: 8207Xem chi tiết

Mrs. Claus (Christmas Clone)

mrs-claus-christmas-clone -kit168.com

Mô hình giấy Mrs. Claus (Christmas Clone) thiết kế bởi Christopher Beaumone.

Mã số: 7645Xem chi tiết

Ruby Rose – RWBY

ruby-rose-rwby -kit168.com

Mô hình giấy Ruby Rose - RWBY thiết kế bởi S.V.

Mã số: 7616Xem chi tiết

Mini May – Pokemon OR-AS

mini-may-pokemon-or-as -kit168.com

Mô hình giấy Mini May - Pokemon OR-AS thiết kế bởi Sabi96.

Mã số: 7557Xem chi tiết

Akubi – The Genie Family

akubi-the-genie-family -kit168.com

Mô hình giấy Akubi - The Genie Family thiết kế bởi Tamasoft.

Mã số: 7091Xem chi tiết

Message Doll (Mother on Her Day off) – Ngày lễ của mẹ

message-doll-mother-on-her-day-off-ngay-le-cua-me -kit168.com

Mô hình giấy Message Doll (Mother on Her Day off) - Ngày lễ của mẹ thiết kế bởi Canon.

Mã số: 6925Xem chi tiết