Pokemon Ash-Greninja

pokemon-ash-greninja

Mô hình giấy Pokemon Ash-Greninja thiết kế bởi Sabi96.

Mã số: 21246Xem chi tiết

Ếch con

ech-con-kit168-com

Mô hình giấy Ếch con thiết kế bởi Avenue.

Mã số: 20208Xem chi tiết

Frog

frog -kit168.com

Mô hình giấy Frog thiết kế bởi Asahi.

Mã số: 13752Xem chi tiết

Tree frog

tree-frog -kit168.com

Mô hình giấy Tree frog thiết kế bởi Canon.

Mã số: 12459Xem chi tiết

Pokemon Greninja

pokemon-greninja -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Greninja thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 10408Xem chi tiết

Pokemon Bulbasaur

pokemon-bulbasaur -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Bulbasaur thiết kế bởi Ten Pepakura.

Mã số: 9637Xem chi tiết

Pokemon Poliwrath

pokemon-poliwrath -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Poliwrath thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 9002Xem chi tiết

Elecmon – Digimon

elecmon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Elecmon - Digimon thiết kế bởi MichelCFK.

Mã số: 8571Xem chi tiết

Pokemon Venusaur

pokemon-venusaur -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Venusaur thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 6843Xem chi tiết

Pokemon Swampert

pokemon-swampert -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Swampert thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 6842Xem chi tiết