Angemon – Digimon

angemon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Angemon - Digimon thiết kế bởi João Vieira.

Mã số: 10087Xem chi tiết

Digimon Flamedramon

digimon-flamedramon -kit168.com

Mô hình giấy Digimon Flamedramon thiết kế bởi Dudi Julianto.

Mã số: 9752Xem chi tiết

Ogremon – Digimon

ogremon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Ogremon - Digimon thiết kế bởi Hellsword.

Mã số: 9290Xem chi tiết

Elecmon – Digimon

elecmon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Elecmon - Digimon thiết kế bởi MichelCFK.

Mã số: 8571Xem chi tiết

Digi-Egg of Courage Ver 2 – Digimon

digi-egg-of-courage-ver-2-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Digi-Egg of Courage Ver 2 - Digimon thiết kế bởi MichelCFK.

Mã số: 8570Xem chi tiết

Wargreymon – Digimon

wargreymon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Wargreymon - Digimon thiết kế bởi Marcos.

Mã số: 8146Xem chi tiết

Agumon (Savers Version) – Digimon

agumon-savers-version-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Agumon (Savers Version) - Digimon thiết kế bởi Hellswordpapercraft.

Mã số: 8143Xem chi tiết

Drimogemon – Digimon

drimogemon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Drimogemon - Digimon thiết kế bởi Hellswordpapercraft.

Mã số: 8145Xem chi tiết

BlackWargreymon – Digimon

blackwargreymon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy BlackWargreymon - Digimon thiết kế bởi Marcos.

Mã số: 8144Xem chi tiết

Pegasusmon – Digimon

pegasusmon-digimon -kit168.com

Mô hình giấy Pegasusmon - Digimon thiết kế bởi Digipapermon.

Mã số: 7949Xem chi tiết