Todai-ji Temple Hall of the Great Buddha – Nhật Bản

todai-ji-temple-hall-of-the-great-buddha-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Todai-ji Temple Hall of the Great Buddha - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 26680Xem chi tiết

Thiệp Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple

thiep-kaminarimon-gate-of-senso-ji-temple-kit168.com

Mô hình giấy Thiệp Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple thiết kế bởi Canon.

Mã số: 25012Xem chi tiết

Vintage Elephant Pagoda

vintage-elephant-pagoda-kit168.com

Mô hình giấy Vintage Elephant Pagoda.

Mã số: 24930Xem chi tiết

Chùa Trung Tôn Tự – Nhật Bản

chua-trung-ton-tu-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Chùa Trung Tôn Tự - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24808Xem chi tiết

Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple Mini – Nhật Bản

kaminarimon-gate-of-senso-ji-temple-mini-nhat-ban-kit168.com

Mô hình giấy Kaminarimon Gate of Senso-ji Temple Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24207Xem chi tiết

Pagoda

pagoda-kit168-com

Mô hình giấy Pagoda thiết kế bởi Edicationes Merino.

Mã số: 20352Xem chi tiết

Byodoin Phoenix Hall Mini – Nhật Bản

byodoin-phoenix-hall-mini-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Byodoin Phoenix Hall Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20355Xem chi tiết

Temple of the Emerald – Thái Lan

temple-of-the-emerald-thai-lan -kit168.com

Mô hình giấy Temple of the Emerald - Thái Lan thiết kế bởi Canon.

Mã số: 17405Xem chi tiết

Temple of the Golden Pavilion

temple-of-the-golden-pavilion -kit168.com

Mô hình giấy Temple of the Golden Pavilion thiết kế bởi Microsoft Japan.

Mã số: 14092Xem chi tiết

Temple of the Forbidden Eye

temple-of-the-forbidden-eye -kit168.com

Mô hình giấy Temple of the Forbidden Eye thiết kế bởi Disney.

Mã số: 13588Xem chi tiết