Chibi Batman

chibi-batman -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Batman thiết kế bởi WarZoneFury.

Mã số: 9589Xem chi tiết

2015 Batman and Superman Calendar

2015-batman-and-superman-calendar -kit168.com

Mô hình giấy 2015 Batman and Superman Calendar thiết kế bởi Vladimir Micas.

Mã số: 9292Xem chi tiết

Bane – Dark Knight Rises

bane-dark-knight-rises -kit168.com

Mô hình giấy Bane - Dark Knight Rises thiết kế bởi Xavier.

Mã số: 6957Xem chi tiết

Chibi Superman

chibi-superman -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Superman thiết kế bởi Mookeep.

Mã số: 6113Xem chi tiết

General Zod (Man of Steel Ver)

general-zod-man-of-steel-version -kit168.com

Mô hình giấy General Zod (Man of Steel Ver) thiết kế bởi Cubeecraft.

Mã số: 5908Xem chi tiết