Mr Peabody

mr-peabody -kit168.com

Mô hình giấy Mr Peabody thiết kế bởi Tosan Aji của Tos-craft.

Mã số: 5872Xem chi tiết

Sea Lion Hat

sea-lion-hat -kit168.com

Mô hình giấy Sea Lion Hat thiết kế bởi KeiCraft của Epson Aqua Stadium Japan.

Mã số: 5826Xem chi tiết

New Charles Xavier School

new-charles-xavier-school -kit168.com

Mô hình giấy New Charles Xavier School (Emma Frost, Cyclops, Magneto, Magik) thiết kế bởi Gustavo Santome của Minipapercraft.

Mã số: 5827Xem chi tiết

Mr Merry

mr-merry -kit168.com

Mô hình giấy Mr Merry thiết kế bởi Matt Hawkins của Custom Paper Toys.

Mã số: 5806Xem chi tiết

Pokemon Butterfree

pokemon-butterfree -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Butterfree thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 5808Xem chi tiết

Chibi Goku

chibi-goku -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Goku được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5779Xem chi tiết

Sandbox Car

sandbox-car -kit168.com

Mô hình giấy Sandbox Car được thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 5766Xem chi tiết

Chibi Tien Shinhan

chibi-tien-shinhan -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Tien Shinhan được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5742Xem chi tiết

Chibi Krillin & Android 18

chibi-krillin-android-18 -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Krillin & Android 18 được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5715Xem chi tiết

Sakura – ComicBreak

sakura-comicbreak -kit168.com

Mô hình giấy Sakura - ComicBreak được thiết kế bởi S.V.

Mã số: 5709Xem chi tiết