Bạch Tuyết và 7 chú lùn

bach-tuyet-va-7-chu-lun-kit168.com

Mô hình giấy Bạch Tuyết và 7 chú lùn thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24916Xem chi tiết

The Thinker ver 2

the-thinker-ver-2-kit168.com

Mô hình giấy The Thinker ver 2 thiết kế bởi Adam Freese.

Mã số: 24903Xem chi tiết

Vision (Human) & Wanda Maximoff – Avengers Infinity War

vision-human-wanda-maximoff-avengers-infinity-war-kit168.com

Mô hình giấy Vision (Human) & Wanda Maximoff - Avengers Infinity War thiết kế bởi imagineminipapercraft.

Mã số: 24860Xem chi tiết

Shielder (Fate – Grand Order)

shielder-fate-grand-order-kit168.com

Mô hình giấy Shielder (Fate - Grand Order).

Mã số: 24825Xem chi tiết

Fat Banker

fat-banker-kit168.com

Mô hình giấy Fat Banker thiết kế bởi Tougui.

Mã số: 24787Xem chi tiết

Scarlet Witch & Vision – Avengers Infinity War

scarlet-witch-vision-avengers-infinity-war-kit168.com

Mô hình giấy Scarlet Witch & Vision - Avengers Infinity War thiết kế bởi imagineminipapercraft.

Mã số: 24770Xem chi tiết

Pokemon Ducklett

pokemon-ducklett-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Ducklett thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Mã số: 24745Xem chi tiết

Iron Spider-man – Avengers Infinity War

iron-spider-man-avengers-infinity-war-kit168.com

Mô hình giấy Iron Spider-man - Avengers Infinity War thiết kế bởi imagineminipapercraft.

Mã số: 24742Xem chi tiết

Bruce Banner, Doctor Strange, Tony Stark, Wong – Avengers Infinity War

Bruce-Banner-Doctor-Strange-Tony Stark-Wong-Avengers-Infinity-War-kit168.com

Mô hình giấy Bruce Banner, Doctor Strange, Tony Stark, Wong - Avengers Infinity War thiết kế bởi imagineminipapercraft.

Mã số: 24724Xem chi tiết

Black Panther Mini

black-panther-mini-kit168.com

Mô hình giấy Black Panther Mini thiết kế bởi imagineminipapercraft.

Mã số: 24710Xem chi tiết