Cú Lợn Lưng Xám – Barn Owl

cu-lon-lung-xam-barn-owl-kit168-com

Mô hình giấy Cú Lợn Lưng Xám - Barn Owl thiết kế bởi Canon.

Mã số: 23837Xem chi tiết

Megascops choliba (Tropical screech owl)

megascops-choliba-tropical-screech-owl-kit168-com

Mô hình giấy Megascops choliba (Tropical screech owl) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18933Xem chi tiết

Japanese Owl

japanese-owl -kit168.com

Mô hình giấy Japanese Owl thiết kế bởi Mukouyama.

Mã số: 14090Xem chi tiết

Owl

owl -kit168.com

Mô hình giấy Owl thiết kế bởi Asahi.

Mã số: 13686Xem chi tiết

Photorealistic Netherlands Barn Owl

photorealistic-netherlands-barn-owl -kit168.com

Mô hình giấy Photorealistic Netherlands Barn Owl thiết kế bởi kerkuil.

Mã số: 13544Xem chi tiết

Snowy Owl

snowy-owl -kit168.com

Mô hình giấy Snowy Owl thiết kế bởi Canon.

Mã số: 9071Xem chi tiết

Friends of Forest

friends-of-forest -kit168.com

Mô hình giấy Friends of Forest thiết kế bởi Kirin.

Mã số: 7948Xem chi tiết