Chuồn chuồn

chuon-chuon-kit168-com

Mô hình giấy Chuồn chuồn thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Tải về

Bọ cánh cứng

bo-canh-cung-kit168-com

Mô hình giấy Bọ cánh cứng thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Tải về

Bọ ngựa

bo-ngua-kit168-com

Mô hình giấy Bọ ngựa thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Tải về

Châu chấu

chau-chau-kit168-com

Mô hình giấy Châu chấu thiết kế bởi Kizuna-avenue.

Tải về

KhaZix the Voidreaver – League of Legends

khazix-the-voidreaver-league-of-legends

Mô hình giấy KhaZix the Voidreaver - League of Legends thiết kế bởi PortalDragon.

Tải về

Ong bắp cày

ong-bap-cay -kit168.com

Mô hình giấy Ong bắp cày thiết kế bởi Kizuna Avenue.

Tải về

Tyranid Swarmlord – Warhammer 40000

tyranid-swamlord-warhammer-40000 -kit168.com

Mô hình giấy Tyranid Swarmlord - Warhammer 40000 thiết kế bởi Daishi.

Tải về

Swallowtail Butterfly

swallowtail-butterfly -kit168.com

Mô hình giấy Swallowtail Butterfly thiết kế bởi Canon.

Tải về

Dragonfly

dragonfly -kit168.com

Mô hình giấy Dragonfly thiết kế bởi ABC.

Tải về

Pokemon Scatterbug

pokemon-scatterbug -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Scatterbug thiết kế bởi LuIS của Javierini của Jav-papercraft.

Tải về