Penguin

penguin -kit168.com

Mô hình giấy Penguin thiết kế bởi Epson.

Mã số: 11680Xem chi tiết

Bald Eagle

bald-eagle -kit168.com

Mô hình giấy Bald Eagle thiết kế bởi Canon.

Mã số: 10280Xem chi tiết

Badtz-Maru

badtz-maru -kit168.com

Mô hình giấy Badtz-Maru thiết kế bởi Taufiq Hidayat.

Mã số: 9773Xem chi tiết

Snowy Owl

snowy-owl -kit168.com

Mô hình giấy Snowy Owl thiết kế bởi Canon.

Mã số: 9071Xem chi tiết

Common Kingfisher

common-kingfisher -kit168.com

Mô hình giấy Common Kingfisher thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8349Xem chi tiết

Falcon

falcon -kit168.com

Mô hình giấy Falcon thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8272Xem chi tiết

Chinese Phoenix

chinese-phoenix -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Phoenix thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8271Xem chi tiết

Love Birds

love-birds -kit168.com

Mô hình giấy Love Birds thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8227Xem chi tiết

Linux Mascot Tux the Penguin

linux-mascot-tux-the-penguin -kit168.com

Mô hình giấy Linux Mascot Tux the Penguin thiết kế bởi Secondary.

Mã số: 8191Xem chi tiết

Cute Baby Penguin and Her Mother

cute-baby-penguin-and-her-mother -kit168.com

Mô hình giấy Cute Baby Penguin and Her Mother thiết kế bởi Nifty Kids.

Mã số: 7996Xem chi tiết