Chim cánh cụt

chim-canh-cut-kit168-com

Mô hình giấy Chim cánh cụt thiết kế bởi ne.jp.

Tải về

Chim cánh cụt con

chim-canh-cut-con-kit168-com

Mô hình giấy Chim cánh cụt con thiết kế bởi Avenue.

Tải về

Penguin

penguin -kit168.com

Mô hình giấy Penguin thiết kế bởi Epson.

Tải về

Linux Mascot Tux the Penguin

linux-mascot-tux-the-penguin -kit168.com

Mô hình giấy Linux Mascot Tux the Penguin thiết kế bởi Secondary.

Tải về

Cute Baby Penguin and Her Mother

cute-baby-penguin-and-her-mother -kit168.com

Mô hình giấy Cute Baby Penguin and Her Mother thiết kế bởi Nifty Kids.

Tải về

The Penguins – Madagascar

the-penguins-madagascar -kit168.com

Mô hình giấy The Penguins - Madagascar thiết kế bởi Tos-Craft.

Tải về

Message Doll (Graduation) – Lễ tốt nghiệp

message-doll-graduation-le-tot-nghiep -kit168.com

Mô hình giấy Message Doll (Graduation) - Lễ tốt nghiệp thiết kế bởi Canon.

Tải về

Christmas papertoys de Samantha Eynon

christmas-papertoys-de-samantha-eynon -kit168.com

Mô hình giấy Christmas papertoys de Samantha Eynon thiết kế bởi Samanthaeynon.

Tải về

Pokemon Prinplup

pokemon-prinplup -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Prinplup thiết kế bởi Javierini của Jav-papercraft.

Tải về

Pokemon Empoleon

pokemon-empoleon -kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Empoleon thiết kế bởi Brandon của PaperPokes.

Tải về