Chibi Cell

chibi-cell -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Cell được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5738Xem chi tiết

Chibi Krillin & Android 18

chibi-krillin-android-18 -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Krillin & Android 18 được thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5715Xem chi tiết

Star Lord – Guardians of the Galaxy

star-lord-guardians-of-the-galaxy -kit168.com

Mô hình giấy Star Lord - Guardians of the Galaxy được thiết kế bởi Gus Santome.

Mã số: 5657Xem chi tiết

Bigbang Christmas

bigbang-christmas -kit168.com

Mô hình giấy Bigbang Christmas được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5654Xem chi tiết

BigBang G-Dragon 25th Birthday

bigbang-gdragon-25th-birthday -kit168.com

Mô hình giấy BigBang G-Dragon 25th Birthday được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5651Xem chi tiết

BigBang G-Dragon Tiger Boy

bigbang-gdragon-tiger-boy -kit168.com

Mô hình giấy BigBang G-Dragon Tiger Boy được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5648Xem chi tiết

Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer

bigbang-GDragon-Pinocchio-drummer -kit168.com

Mô hình giấy Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5645Xem chi tiết

BIGBANG Official Team Costume

bigbang-official-team-costume -kit168.com

Mô hình giấy BIGBANG Official Team Costume được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5637Xem chi tiết

Daesung Solo Album – D’scover

daesung-solo-album-dscover -kit168.com

Mô hình giấy Daesung Solo Album được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5633Xem chi tiết