Cây Monstera

cay-monstera-kit168.com

Mô hình giấy Cây Monstera thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Sen đá

sen-da-kit168.com

Mô hình giấy Sen đá thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Thiệp hoa mẫu 2

thiep-hoa-mau-2 -kit168.com

Mô hình giấy Thiệp hoa mẫu 2 thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Thiệp hoa mẫu 1

thiep-hoa-mau-1 -kit168.com

Mô hình giấy Thiệp hoa mẫu 1 thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Hoa Xuân

hoa-xuan -kit168.com

Mô hình giấy Hoa Xuân.

Xem chi tiết

Cây Bonsai

cay-bonsai -kit168.com

Mô hình giấy Cây Bonsai thiết kế bởi Kizuna Avenue.

Xem chi tiết

Flower arrangement – Vase01 – Chậu hoa

flower-arrangement-vase01-chau-hoa -kit168.com

Mô hình giấy Flower arrangement - Vase01 - Chậu hoa thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Cactus – Prickly pear – Cây Xương Rồng

cactus-prickly-pear-cay-xuong-rong -kit168.com

Mô hình giấy Cactus - Prickly pear - Cây Xương Rồng thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết

Cactus Planter

cactus-planter -kit168.com

Mô hình giấy Cactus Planter thiết kế bởi Jasoncbolt.

Xem chi tiết

Bouquet (roses) – Cây cảnh

bouquet-roses-cay-canh -kit168.com

Mô hình giấy Bouquet (roses) - Cây cảnh thiết kế bởi Canon.

Xem chi tiết